MENENJİT

Menenjit, beyin ve omuriliği saran ince zarda gelişen ciddi bir enfeksiyon hastalığıdır. Ağır beyin hasarına neden olabilir ve tedavi edilmezse 24 saat içinde ölümcül olabilir.2

Hastalık bulaşıcı olduğu için tüm aile risk altındadır ve bebekler en savunmasız gruptur.3,4 Menenjit, en sık 5 yaşından küçük çocuklarda ve bebeklerde görülür.5

Hastalığa yol açan bakterinin farklı tipleri vardır; A, B, C, W, Y en sık görülenlerdir.1 Yıllar bazında değişiklik göstermekle beraber, 2017 verilerine göre Türkiye’de en sık görülen tipleri B ve W’dur.6

Doktorunuza danışarak bebeğinizi menenjite karşı koruyabilirsiniz. Menenjitin farklı tiplerine karşı farklı aşılar mevcuttur. Bebeğinizi menenjite karşı korumak için doktorunuza danışın.

MENENJİT GERÇEKLERİ

 • En sık 5 yaşından küçük çocuklarda ve bebeklerde görülür!5

  Bulaşıcı bir hastalık olan menenjit, en sık 5 yaşından küçük çocuklarda ve bebeklerde; en çok da 3-12 aylık bebeklerde görülür.1,5

 • 24 saat içinde can kaybına neden olabilir!

  Erken teşhis ve tedavi durumunda bile belirtilerin ortaya çıkışından sonraki 24 saat içinde ölüme neden olabilir.2

 • Ölümcül bir hastalıktır!

  Uygun tedaviye rağmen, her 10 vakadan 1’i ölümle sonuçlanır.1 Tedavi edilmezse, ölüm oranı %50’ye çıkabilir.2

 • Kalıcı hasar bırakabilir!

  Sağ kalan her 5 vakadan 1’inde uzuv kaybı, görme kaybı, işitme kaybı ve nöbetler gibi ciddi durumlar görülebilir.1,7

 • Erken dönem belirtileri başka hastalıkların belirtilerine benzerdir!

  Baş ağrısı, boğaz ağrısı, ateş gibi erken dönem belirtileri, daha az yaygın görülen birçok viral enfeksiyonla benzerdir.8,9

 • Farklı tipleri vardır!

  Hastalığa yol açan Neisseria meningitidis bakterisinin ülkeler ve bölgeler arasında çeşitlilik gösteren farklı tipleri vardır: A,B,C,W,Y en sık görülenlerdir.1 Yıllar bazında değişiklik göstermekle beraber, 2017 verilerine göre Türkiye’de en sık görülen tipleri B ve W’dur.6

 • Aşı ile önlenebilir!

  A,B,C,W,Y tiplerine karşı farklı aşılar mevcuttur.2 Menenjitin önlenmesine yardımcı olmada en etkili yol aşılamadır.8

 • Doktorunuza danışarak bebeğinizi menenjite karşı koruyabilirsiniz.

  Menenjitin farklı tiplerine karşı farklı aşılar mevcuttur. Bebeğinizi menenjite karşı korumak için doktorunuza danışın.

BELİRTİLER

Hastalığın yaygın görülen belirtileri:1,2

 • Ateş

 • Kusma

 • Baş Ağrısı

 • Ense Sertliği

 • Işığa Duyarlılık

 • Bitkinlik

 • Üstüne cam bardak ile bastırıldığında rengi solmayan leke şeklinde kırmızımsı mor döküntüler

Yenidoğanlar ve süt çocuklarında özellikle ateş, baş ağrısı ve ense sertliği görülmeyebilir veya zor fark edilebilir. Süt çocuklarında yavaşlama ve hareketsizlik, kusma, huzursuzluk veya emmeme gibi belirtilerle ortaya çıkabilir.10 Hastalık ilerledikçe tüm hastalarda nöbet görülebilir.8

BULAŞMA

Hastalık öksürme, hapşırma veya öpüşme gibi yakın temas neticesinde yayılmaktadır.2

KORUNMA

Menenjitin önlenmesine yardımcı olmada en etkili yol aşılamadır.8 Menenjitin farklı tiplerine karşı farklı aşılar mevcuttur. Bebeğinizi menenjite karşı korumak için doktorunuza danışın.

Referanslar

 • World Health Organization. Meningococcal vaccines: WHO position paper, November 2011. Weekly Epidemiological Record. No.47, 2011;86:521-40.
 • World Health Organization. Meningococcal meningitis, fact sheet No 141, Son erişim tarihi: Aralık 2018. Available at: www.who.int/mediacentre/factsheets/fs141/en//Son erişim Tarihi: Aralık 2018
 • Centers of Disease Control and Prevention, Causes and Spread Others, Available at: www.cdc.gov/meningococcal/about/causes-transmission.html/ Son erişim tarihi: Aralık 2018
 • European Centre for Disease Control. Annual Epidemiological Report for 2016. Available at:https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/AER_for_2016-invasive-meningococcal-disease_1.pdf Son erişim tarihi: Aralık 2018
 • ECDC. Surveillance of invasive bacterial diseases in Europe. Invasive pneumococcal disease, invasive Haemophilus influenza disease and invasive meningococcal disease, 2012.
 • Ceyhan M et al. Poster Presentation ID Week 3-7 October 2018; San Francisco, USA. Poster no: 682.
 • Rosenstein NE, Perkins BA, Stephens DS, et al. Meningococcal disease. N Engl J Med. 2001;344(18):1378–1388.
 • Pelton SI. Journal of Adolescent Health. 2010;46:S9–S15.
 • Thompson MJ, Ninis N, Perera R, et al. Clinical recognition of meningococcal disease in children and adolescents. Lancet. 2006;367(9508):397–403.
 • Centers of Disease Control and Prevention, Sign and Symptoms, Available at: https://www.cdc.gov/meningococcal/about/symptoms.html Son erişim tarihi: Aralık 2018