Bir yetişkin için bağışıklama gereksinimi sona ermez. Çocukluk çağı aşılarının sağladığı bağışıklık zamanla azalabilir ve aynı zamanda farklı hastalıklar için riskler ortaya çıkabilir. Ayrıca, aşılar ve tavsiyeleri yıllar içinde değişebilir ve önceki yıllarda mevcut olmayan bazı aşılar artık kullanımda olabilir.1

Yetişkinlerin ihtiyacı olan özel aşılar yaş, yaşam tarzı, sağlık koşulları, seyahatler ve önceki bağışıklama gibi faktörler tarafından belirlenir.1

Bir yetişkin yaşamı boyunca:1

  • Mevsimlik grip (grip),
  • 60 yaş ve üstünde ise zona,
  • 65 yaş üstünde veya risk durumu varsa pnömokok
  • Şeker hastalığı olan veya risk altında ise hepatit B aşıları ile korunabilir.1
Bir yetişkin ayrıca HPV (kansere neden olabilen insan papilloma virüsü), hepatit A, meningokok hastalığı, suçiçeği (varicella), kızamık, kabakulak ve kızamıkçığa karşı aşı ile korunabilir.1

Bir yetişkini birkaç hafta hasta edebilecek bir aşıyla önlenebilir hastalık, çocuklarına, veya anne-babalarına bulaşması durumunda ölümcül olabilir. Aşılama hem bireyi hem de ailesini korur.2

REFERANSLAR

  • http://www.adultvaccination.org/what-vaccines Erişim Tarihi: Temmuz 2017.
  • http://www.adultvaccination.org/10-reasons-to-be-vaccinated Erişim Tarihi: Temmuz 2017.

Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar