Yurtdışına seyahat eden yolcular kendi ülkelerinde görülmeyen birçok bulaşıcı hastalık riskiyle karşı karşıya kalmaktadırlar. Yolcular, seyahat öncesinde gidilecek ülkelerdeki hastalık riskleri ve koruyucu önlemler hakkında bilgilendirilmeli ve gerekli aşılar yapılmalıdır.1

Seyahat aşıları, gezi sırasında kişiyi, karşılaşma ihtimali olan enfeksiyonlardan korumak içindir.2

Uluslararası yolculuklarla ilgili riskler yolcunun yaş, cinsiyet, sağlık durumu gibi özelliklerine ve yolculuğun güzergahı, amacı, süresi gibi özelliklere göre değişmektedir.3

Uygun koruyucu tedbirler ve özel önlemler ile riskleri azaltmak mümkündür.3 Günümüzde Uluslararası Sağlık Düzenlemeleri gereği zorunlu tutulan tek aşı sarı humma aşısıdır. Suudi Arabistan hac ve umre için ülkeye gelen tüm ziyaretçilerden meningokok aşısını zorunlu tutmaktadır. Japon ensefaliti, kene kaynaklı ensefalit, meningokok, tifo, kolera, Hepatit A ve kuduz aşıları yolculara önerilen diğer seyahat aşılarıdır.3

Aşılamanın ardından koruyuculuğun başlaması için belli bir sürenin geçmesi gerekmektedir. Bu süre aşının tipine, gerekli aşılama dozu sayısına, aşılama geçmişine bağlı olarak değişir. Yeterli bağışıklık yanıtının oluşabilmesi ve gerekli aşılama şemasının tamamlanabilmesi için yolcular seyahatten en az 4-6 hafta önce doktora başvurmalıdır.1

Hangi Ülkede Hangi Aşı Yaptırılmalı?

REFERANSLAR

  • http://www.seyahatsagligi.gov.tr/Site/Asilar Erişim Tarihi: Temmuz 2017.
  • https://www.cdc.gov/vaccines/parents/travel-vaccines.html Erişim Tarihi: Temmuz 2017.
  • Gemalmaz A. Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics 2011;2(5):99-106.

Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar