Bağışıklık sisteminin baskılanması, prematüre doğum, gebelik ve bulaşıcı hastalıklara maruz kalma gibi bazı özel durumlar hastalık riskini ve aşı sonrası yan etki riskini artırır. Bu durumlarda, özel aşılar veya özel aşılama çizelgeleri uygulanır veya aşılar ertelenir, hatta aşı uygulaması yapılmaz.1

Bağışıklığı baskılanmış hastalarda (bağışıklık sistemindeki baskılanmanın türüne bağlı olarak), aşı ajanının yayılması riski nedeniyle canlı virüs veya bakteri aşılarından kaçınılmalıdır. Bağışıklama yalnızca hastayı değil, aynı zamanda ev halkını ve irtibatta bulunduğu kişileri de içermelidir.1

Kalp hastalığı, akciğer hastalığı, diyabet, böbrek veya karaciğer sorunları gibi kronik hastalıkları olan kişiler genellikle ek aşılara ihtiyaç duyar.2

HIV, lösemi, lenfoma, dalağın alınması veya hastalığı, miyelom, Hodgkin hastalığı, organ veya kemik iliği nakli, kemoterapi ile tedavi, kortikosteroidlerle uzun süreli tedavi gibi nedenlerle zayıflamış bağışıklık sistemi olan kişiler grip, Hib, hepatit A ve hepatit B ve pnömokok hastalığı için aşılara ihtiyaç duyabilir.2

Her durum için belirtilen aşı programı hakkında bilgi sahibi olmak, daha iyi aşı koruması şansını artırır ve advers olay riskini azaltır.1

REFERANSLAR

  • 1. Succi RC. J Pediatr (Rio J). 2006;82(3 Suppl):S91-100.
  • 2. http://patient.rmimpc.com/health/immunizations/immunizations-for-special-situations/ Erişim Tarihi: Temmuz 2017.

Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar