Aşılar anneyi ve bebeği ciddi hastalıklara karşı korur. Hamilelikte anne, bebekle her şeyi paylaşır. Yani, anne aşı olduğunda sadece kendini korumakla kalmaz bebeğe de erken koruma sağlar.1

İdeal olan hamilelik öncesinde bağışıklığın tamamlanmasıdır ancak özel durumlarda gebelik sırasında da aşılama yapılabilir.2

Tablo: Gebelikte aşıların sınıflandırılması2

Tablo referans 2'den alınmıştır.

Gebelikte Kullanımı Güvenli Aşılar Özel Durumlarda Yapılan Aşılar Gebelikte Kontraendike Olan Aşılar
Tetanoz ve Difteri Toksoidi (Td) Şarbon BCG
Hepatit B Hepatit A Kızamık
Influenza Pnömokok Kabakulak
Meningokok Polio Kızamıkçık
Kuduz Tifo Suçiçeği
Saruhumma

Gebelik sırasında aşılanma için, her aşı için mutlaka doktorun görüşü ve onayı alınmalıdır.1

Genel ilke olarak gebelikte canlı aşılar yapılmamalıdır, ancak risk-yarar durumu (Kuduz aşısı gibi) göz önüne alınarak duruma göre karar verilmelidir.3

Her ne kadar kızamıkçık aşısına bağlı bebekte anomaliye dair bir kanıt olmasa da, kızamıkçık veya Kızamık, kabakulak, kızamıkçık (KKK) aşısı alanlar 4 hafta süre ile gebelikten korunmalıdır.3

Tetanoz ve difteri toksoidinin bebeğe zararına dair herhangi bir kanıt olmamasına rağmen, teorideki bebeğe geçiş ihtimalinden dolayı ikinci trimestere kadar beklenmelidir.2

Doğurganlık Çağı (15- 49 Yaş) /Gebe Kadınlardaki Tetanoz Aşı Takvimi(3)

Doz Sayısı Uygulama Zamanı Koruma Süresi
Td 1 Gebeliğin 4. ayında - ilk karşılaşmada Yok
Td 2 Td 1'den en az 4 hafta sonra 1-3 yıl
Td 3 Td 2'den en az 6 hafta sonra 5 yıl
Td 4 Td 3'den en az 1 yıl sonra ya da bir sonraki gebelikte 10 yıl
Td 5 Td 4'den en az 1 yıl sonra ya da bir sonraki gebelikte Doğurganlık çağı boyunca

Hiç aşılanmamış gebelerin en az iki doz Td aşısı almaları sağlanmalıdır. İkinci doz doğumdan en az iki hafta önce tamamlanmalıdır. Yeterli süre sağlanamadıysa tek doz Td almış gebenin ve bebeğinin tetanoz hastalığı açısından risk altında olduğu dikkate alınmalıdır.3

Gebelikte grip komplikasyon oranları 4-5 kat artar. Yenidoğanlar da ciddi komplikasyonlar ve hastaneye yatış açısından riskli gruptur. Aşılama hem anneyi korurken hem de yenidoğanda pasif korunma sağlamaktadır.2 Aşılama ile ilgili doktorun görüşü alınmalı ve önerilerine göre gerçekleştirilmelidir.1

Uluslararası seyahat planlayan hamileler, ihtiyacı olan özel önlemleri veya aşıları tartışmak için seyahatten en az 4-6 hafta önce doktoruyla görüşmelidir.1 Annesi hepatit B olan bir bebek, doğum sırasında hepatit B ile enfekte olma riski altındadır. Bu nedenle hamileler, hepatit B testi yaptırmak ve aşılanma gerekip gerekmediğini öğrenmek için doktorlarına danışmalıdır.1

Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar