Meningokokal hastalık, Neisseria Meningitidis bakterisinin yol açtığı, önceden hiçbir şeyi olmayan genç bireyleri dahi etkileyebilen ve tedavi edilmediği takdirde saatler içinde ölümcül olabilen veya kalıcı hasar bırakabilen bir hastalıktır.1

Nedir

Meningokokal hastalık, Neisseria Meningitidis bakterisinin yol açtığı, önceden hiçbir şeyi olmayan genç bireyleri dahi etkileyebilen ve tedavi edilmediği takdirde saatler içinde ölümcül olabilen veya kalıcı hasar bırakabilen bir hastalıktır.1 Bakterinin yol açtığı en sık ve en ciddi iki enfeksiyon, beyin ve omurilik zarının iltihabı olan menenjit ve bakteremi veya septisemi olarak adlandırılan kan dolaşımı enfeksiyonudur. Meningokokal hastalık %10-15 oranında ölümcüldür. Sağ kalan hastaların %20’sinde uzuv kaybı, işitme kaybı, sinir sistemi problemleri veya beyin hasarı gibi sorunlar görülebilir.2

canvas image

Belirtiler

Menenjitte ani başlangıçlı ateş, baş ağrısı ve ense sertliği görülür. Ayrıca bulantı, kusma, ışığa karşı duyarlılık ve bilinç değişikliği bu belirtilere eşlik edebilir. Genellikle bakteriye maruz kaldıktan sonraki 3 ila 7 gün arasında ortaya çıkar. Yenidoğanlar ve süt çocuklarında özellikle ateş, baş ağrısı ve ense sertliği görülmeyebilir veya zor fark edilebilir. Süt çocuklarında yavaşlama ve hareketsizlik, kusma, huzursuzluk veya emmeme gibi belirtilerle ortaya çıkabilir. Hastalık ilerledikçe tüm hastalarda nöbet görülebilir. Kan dolaşımı enfeksiyonu ise daha ciddi bir durumdur; bakterinin kan dolaşımına girip burada çoğalması cilt ve diğer organlarda kanamaya yol açar. Bu enfeksiyondaki belirtiler ateş, halsizlik, kusma, el ve ayaklarda soğukluk, titreme, şiddetli kas, eklem, göğüs ve karın ağrısı, hızlı soluma, ishal ve ilerleyen dönemlerde mor döküntülerdir.2

Komplikasyonlar

Meningokokal hastalık, uygun antibiyotik tedavisine rağmen %10-15 oranında ölümcüldür. Kan dolaşımı enfeksiyonu varsa bu oran %40’lara kadar çıkar. Sağ kalan her 5 hastadan birinde ise işitme kaybı, nörolojik hasar veya uzuv kaybı gibi kalıcı hasarlar görülür.3

Bulaşma

Neisseria Meningitidis bakterisi, solunum yoluyla aktarılan damlacıklarla veya direkt temas ile bulaşır. Bakterinin doğal rezervuarı insanlardır, ergen ve erişkinlerin %10 kadarı belirtisiz olarak bakteriyi taşırlar.3

Korunma Yolları

Meningokokal hastalıktan korunma yolları; kalabalık ortamlarda sık bulunma ve sigara içme gibi riskli davranışlardan kaçınma, enfeksiyona yakalanan kişinin tedavi başladıktan sonraki 24 saat boyunca maske vb. damlacık bulaşmasını önleyici tedbirler alması ve bu kişiye yakın teması olan kişilerin önleyici antibiyotik tedavisi alması ve aşılanmadır.1,5

Referanslar

İlginizi Çekebilir