Kızamıkçık, kızamıkçık virüsünün yol açtığı, genellikle çocuklarda yüksek olmayan ateş, boğaz ağrısı ve döküntü ile hafif bir hastalık oluştururken, aşılanmamış gebelerin bebeklerinde ciddi doğum kusurlarına neden olabilen bir enfeksiyondur.1

Nedir

Kızamıkçık, kızamıkçık virüsünün yol açtığı, genellikle çocuklarda yüksek olmayan ateş, boğaz ağrısı ve döküntü ile hafif bir hastalık oluştururken, aşılanmamış gebelerin bebeklerinde ciddi doğum kusurlarına neden olabilen bir enfeksiyondur. Hastalık, aşı bulunmadan önce başta okul çağı çocukları arasında olmak üzere birkaç yılda bir salgınlara neden oluyordu.1

Belirtiler

Kuluçka süresinin ortalama 14 gün olduğu kızamıkçığın belirtileri genellikle hafiftir; hatta hastaların yaklaşık yarısında belirti vermeyebilir. Çocuklarda döküntü sıklıkla ilk belirtidir. Daha büyük çocuklarda ve erişkinlerde döküntüden önce yüksek olmayan ateş, halsizlik, lenf düğümü büyümesi ve çeşitli üst solunum yolu belirtileri görülebilir.3 Kızamıkçıktaki döküntü virüse maruz kalındıktan sonraki 14-17 gün arasında gerçekleşir. Yüzde başlayıp ayaklara doğru ilerleyen döküntü yaklaşık 3 gün sürer ve bazen kaşıntılı olabilir.3 Bunun dışında eklem ağrısı ve iltihabı, göz iltihabı, testis ağrısı veya iltihabı görülebilir.3

Komplikasyonlar

Kızamıkçığın komplikasyonları çok sık değildir, görülenlere de daha çok erişkinlerde rastlanır. Erişkin kadın hastaların %70’ine varan oranında parmaklar, bilekler ve diz eklemlerinde iltihap ve ağrı görülebilir.3 Ayrıca daha nadir olmakla birlikte beyin iltihabı, kanama bozukluğu, testis iltihabı da diğer komplikasyonlar arasındadır.3 Hastalığın en ciddi komplikasyonu aşılanmamış bir gebeyi etkileyip doğacak bebekte yarattığı hasarlardır. Bunlar arasında kalp hasarı, işitme ve görme kaybı, zihinsel kısıtlılık, karaciğer veya dalak hasarı yer almaktadır.4 Bunun dışında anne karnında ölüm, düşük veya erken doğumla da sonuçlanabilir.3

Bulaşma

Kızamıkçık, enfekte olmuş kişilerin solunum yollarından çıkan salgılardan saçılan damlacıklarla bulaşır. Hastalık, enfekte olduğu halde belirtisi olmayan kişilerden de geçebilir. En bulaştırıcı olduğu dönem, döküntünün ilk ortaya çıktığı zaman dilimidir.3

Korunma Yolları

Aşılama, çocukları kızamıkçıktan korumanın ve hastalığı gebe kadınlara ve doğacak bebeklerine yayılmasını engellemenin en iyi yoludur.4 Aşılamanın amacı doğuştan edinilen kızamıkçık enfeksiyonunu önlemektir.1 Ayrıca damlacıkların yayılmasını önleyici tedbirler almak ve çocukları döküntü başladıktan sonra bir hafta boyunca okula göndermemek diğer koruyucu önlemler arasında sayılabilir.1

Referanslar

İlginizi Çekebilir