08 Şubat 2019

Büyük bir küresel sağlık sorunu: Hepatit B 1

Hepatit B, karaciğere saldıran ve hem akut hem de kronik hastalığa neden olabilen bir viral enfeksiyondur.

canvas image

Büyük bir küresel sağlık sorunudur ve en ciddi viral hepatit tipidir. Hepatit B'nin karaciğer sirozu ve karaciğer kanseri gibi sonuçlarının etkisiyle her yıl yaklaşık 780.000 kişinin öldüğü tahmin edilmektedir.1

Hepatit B’nin Günümüzdeki Durumu

Günümüzde, 257 milyon insanın Hepatit B virüs enfeksiyonu ile yaşadığı tahmin edilmektedir.2

Hepatit B Neye Yol Açar?

Hepatit B karaciğeri etkileyen ciddi bir hastalıktır. Hepatit B birkaç hafta süren hafif bir hastalığa neden olabileceği gibi yaşam boyu süren ciddi bir hastalığa da yol açabilir.2 Hepatit B enfeksiyonu akut ya da kronik olabilir.2

Akut Hepatit B enfeksiyonu: Ateş, yorgunluk, iştah kaybı, bulantı ve kusma, sarılık, kas ağrısı, eklem ve mide ağrılarına neden olabilir.2,3

Kronik Hepatit B enfeksiyonu: Karaciğer hasarı(siroz), karaciğer kanseri ve ölüme neden olabilir.2,3

Kronik olarak Hepatit B ile enfekte olan kişiler, kendilerini hasta hissetmeseler veya hasta görünmeseler dahi, başkalarına hepatit B virüsü bulaştırabilirler.3 Hepatit B kan, meni ya da diğer vücut sıvıları ile bulaşabilir.3

Hepatit B virüsü, insan immun‐yetmezlik virüsü (HIV)'den 100 kat daha bulaşıcıdır.4

Hepatit B’ye Karşı Küresel Önlemler

Hepatit B aşısı, hepatit B’nin önlemesinin temel dayanak noktasıdır. Dünya Sağlık Örgütü, tüm bebeklerin doğumdan sonra, mümkün olan en kısa sürede, tercihen 24 saat içinde hepatit B’ye karşı aşılanmasını önerir.2

Hepatit B ile başarılı bir şekilde mücadele etmek için toplumun farkındalığını artırmaya yönelik yeni çalışmaların yapılması ve mücadele kampanyalarının başlatılması gerekiyor.2

Dünya Sağlık Örgütü, Sürdürülebilir Gelişme Gündemi 2030 uyarınca ülkeleri küresel hepatit hedeflerine ulaşma yönünde desteklemek için;

  • Farkındalığı arttırma,
  • Ortaklıkları geliştirme ve kaynakları seferber etme;
  • Kanıta dayalı politika ve eylem için veri oluşturulması;
  • Bulaşmanın önlenmesi;
  • Tarama, bakım ve tedavi hizmetlerini ölçeklendirme alanlarında çalışmalarını sürdürüyor.2

Hepatit B Dünya Üzerinden Silinecek Mi? Hepatit B Kontrol Programı

Ülkemizde, Genişletilmiş Bağışıklama Programı içinde yer alan Hepatit B Kontrol Programı kapsamında 1998 yılında hepatit B aşısı rutin aşı takvimine eklenmiştir. 2005-2008 yılları arasında ise okullarda destek aşılamaları yapılmıştır. 1990 yılında 5 yaş altı 370 vakamız varken, 2015 yılı itibariyle bu sayı 20’ye düşmüştür. Ayrıca 5 yaş altı çocuklarda akut hepatit B hastalığı sıklığı 1990 yılında yüz binde 6,2 iken, 2015 yılında yüz binde 0,3 olarak gerçekleşmiştir. Genişletilmiş Bağışıklama Programında yer alan, 5 yaş altı çocuklarda akut hepatit B hastalığı sıklığı, en az yüz binde 1’in altına düşürülmesi hedefine ise 2009 yılında ulaşılmıştır ve bu oranda devam etmektedir.5

Siz de Aşı Takvimi sayfasını ziyaret ederek, aşı takvimi oluşturabilir ve Hepatit B ile ilgili detaylı bilgiler edinebilirsiniz.

Aşılama ile ilgili doktor görüşü alınmalı ve doktor önerilerine göre hareket edilmelidir.

İlginizi Çekebilir